ਬੋਆਓ ਬਾਇਓ-ਫਾਰਮਾਸਿceuticalਟੀਕਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਏਐਚਯੂ ਕਮਰਾ

ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ ਗਲਿਆਰਾ

ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਕਮਰੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਫਾਰਮਾਸਿceuticalਟੀਕਲ ਉਪਕਰਣ

ਪਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ